Skip to main content

Is een organisatorische uitdaging complexer dan je had ingeschat? Dan kan een begeleidingstraject met inbreng van je medewerkers je helpen om een doorbraak te bereiken.

Aanpak en voordelen

Het beroep doen op een externe partij die samen ter plaatse met jou en je medewerkers aan de slag gaat biedt het voordeel van focus en neutraliteit.

Wil je tot een optimalisatie van je interne werking komen, dan is een Start to Change traject een sterke vertrekbasis. Een zeer herkenbaar en allesomvattend eigen referentiemodel bespreken we in interviews en workshops. Het leidt meteen tot een andere invalshoek om alle niveaus in je bedrijf op één lijn te krijgen. En de inbreng van je medewerkers versterkt ineens het draagvlak om passende oplossingen vorm te geven.

Met een begeleiding op maat kunnen we inspelen op een prioritair nieuw project dat op korte termijn uit de startblokken moet, of op de nood aan een specifieke ondersteuning om je organisatie te versterken.

Een Start to Change-traject ©

Een zelf ontwikkeld kort maar diepgaand diagnosetraject om samen met input van je medewerkers tot een gezamenlijke diagnose en actieplan te komen, is mogelijk exact wat je bedrijf nodig heeft.

De ingrediënten zijn een sterk inlevingsvermogen, ons referentiemodel en een mix van interviews, workshops, analyses en observaties. Het resultaat: een stevige vertrekbasis met besluiten, actiepunten en een stappenplan waarop je kan verder bouwen.

Dergelijke begeleiding kan voor een relatief beperkt budget, gebaseerd op vooraf overeengekomen omvang en doorlooptijd. Als bijkomend voordeel komt dit traject in aanmerking voor subsidiëring met de KMO-portefeuille.

Indien gewenst ondersteunen we je ook bij de implementatie van de actiepunten die uit de adviezen voortvloeien. Met opvolging en extra ondersteuning, de inzet van bijkomende expertise en/of individuele coaching, kan je zo makkelijker aan de slag gaan met de opgebouwde inzichten en toepassing van nieuwe concepten op maat van je bedrijf.

Een begeleiding of coaching op maat

Als je de uitdaging of eerste stappen al scherp voor ogen hebt en je een ondersteuning zoekt om de aanpak in goede banen te leiden, kunnen we daarbij een complementaire rol vervullen in functie van de context en je budgettaire mogelijkheden.

Vanuit onze ervaring kunnen we instaan voor een flexibele en polyvalente invulling (facilitator, coach, opleider,…) of bijkomende expertise inschakelen vanuit ons netwerk (ICT, HR, communicatie, …). Op die wijze wordt de begeleiding echt maatwerk in nauw overleg met jou.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Het in kaart brengen van je business processen: de kern waarrond je interne organisatie is opgebouwd, als een multidisciplinaire gespreksbasis voor optimalisatie
  • Ondersteuning en coaching voor een prioritair project: doelgericht krachten bundelen doorheen je bedrijf, bv. het openen van een bijkomend filiaal binnen een strakke timing of de invoering van een nieuwe manier van werken
  • Facilitering van een managementteam: het opzetten van een systematiek, het toepassen van basisprincipes met betrekking tot vergadertechnieken, het overstijgen van persoonlijke belangen, …

Zie je verandering als groeikansen voor je medewerkers? Contacteer ons voor een passende aanpak.

X